Monthly Archives: Apríl 2008

Najčastejšie chyby pri písaní životopisu

Životopis je spolu so sprievodným, prípadne motivačným listom prvou vizitkou, a preto musí náležite reprezentovať. Často stačí letmý pohľad a skúsený personalista si urobí dokonalý obraz o vašej osobnosti. Amatérsky napísané CV vás teda môže diskvalifikovať hneď na začiatku boja o prácu.

Deviataci preferujú obchodné akadémie a gymnáziá

Tohtoroční deviataci si mohli podať prihlášky na dve stredné školy do 1. apríla 2008, pričom sa mohli rozhodnúť, na ktorú školu sa hlásia v prvom termíne (prijímacie konanie 5.5.2008) a na ktorú v druhom (prijímacie konanie 7.5.2008). Keďže túto možnosť využili takmer všetci žiaci, celkový počet prihlášok je dvojnásobne vyšší ako je reálny počet žiakov.

Prvé transfúzie krvi

Prvé pokusy o transfúziu krvi siahajú do obdobia 15. storočia. Podľa historických zdrojov v roku 1492, keď pápež Innocent VIII upadol do kómy, došlo po prvý raz k prenosu krvi medzi ľuďmi. Umierajúcemu pápežovi bola poskytnutá krv pochádzajúca od viacerých darcov. Traja desaťroční chlapci sa rozhodli podstúpiť túto riskantnú operáciu výmenou za dukát. Na nešťastie [...]