Slovenčina je najťažší jazyk na svete (?)

E-mail s týmto pútavým názvom som včera dostala od kolegyne. Už po prečítaní prvých riadkov sa mi zdal akýsi pochybný. Prečo medzi desiatimi najťažšími jazykmi chýba čeština, ak je slovenčina na prvom mieste? To bola jedna z prvých otázok, ktoré ma v tej chvíli napadli.

Obyčajne správam podobného typu nevenujem pozornosť, no táto bola iná. Hneď po dočítaní som začala zisťovať, ako to vlastne je. Veď takáto novina by mala zaplniť stránky novín. Slovenské denníky však nič podobné nezverejnili. Tak som začala hľadať na zahraničných internetových stránkach. Na moje prekvapenie ani tam som nenatrafila na žiadnu zmienku o konzorciu v Paríži alebo na ďalšie uvádzané informácie. Po hodine pátrania som sa dozvedela nasledovné :

Guinessova kniha rekordů uvádí, že tabasaranština, kterou mluví skupina obyvatel na Kavkaze, je pro svou složitou gramatiku vůbec nejtěžším jazykem světa. Hannu Hauka z organizace International Russian Radio/Television oznámil, že misijní sdružení zahájilo překládání křesťanského rozhlasového vysílání do tabasaranštiny, přestože v tomto převážně muslimském lidu je jen málo křesťanů. Bůh bude mluvit sebeobtížnějším jazykem radostná zvěst o Pánu Ježíši musí být sdělena i tabasaranskému lidu.
(zdroj:www.novinky.cz)

To moje pochybnosti o pravdivosti danej správy ešte viac umocnilo. Zvedavosť ma nenechala chladnou, a tak som sa rozhodla v pátraní pokračovať. Podpísaný „jazykovedec”-zrejme autor zavádzajúceho e-mailu sa odkazoval na Orgán Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. Medzi pracovníkmi tohto ústavu však jeho meno nefiguruje. Rovnako som ho nenašla ani na stránkach Slovenskej akadémie vied, ani v zozname slovenských jazykovedcov. Moje úvodné pocity sa potvrdili. Správa je falošná, myslela som si. Nadšenie z odhalenia pravdy netrvalo dlho. Stránky voľne dostupnej encyklopédie, tzv. Wikipedie totiž potvrdzovali slová spomínaného jazykovedca. Zostala som zmätená. Nakoniec som sa rozhodla prenechať zisťovanie pravdy na iných a poslala som daný e-mail ďalej.

Vysvetlenie na seba nenechalo dlho čakať. Reakciu na nižšie uvedený predmetný e-mail uverejnil Slavomír Ondrejovič.

Plné znenie správy:

10 NAŤAŽŠÍCH JAZYKOV NA SVETE
27. septembra sa v Paríži konalo konzorcium jazykovedcov s celého sveta. Po ôsmich rokoch bádania, skúmania a študovania vydali rubriku desiatich najťažších a najľahších jazykov na tejto planéte. Do úvahy sa bral vývoj jazyka, úprava pravopisu, štýl písma, znaky, reč, história jazyka a gramatika jazyka.

Ústav jazykovedcov ktorý sídli v Berlíne začal so skúmaním jazykov ktorými sa hovorí po celom svete, nielen tými najrozšírenejšími ale všetkými jazykmi. Na svete je okolo 7832 jazykov. Každý týždeň zaniknú dva jazyky a vytvoria sa ďalšie dva až tri nové. Skôr než prejdem k tým desiatim jazykom spomeniem desať najľahších jazykov na svete.

10. mongolčina
09. aramejština
08. gréčtina
07. nórština
06. taliančina
05. rumunčina
04. chorvátčina
03. bulharčina
02. angličtina
01. najľahší jazyk na svete ktorým hovorí vyše 300 miliónov ľudí na celom svete je španielšitna.

Desať najťažších jazykov na tejto planéte:
10. nemčina
09. francúzština
08. čínština
07. japončina
06. jazyk oboch Kórei je rovnaký, takže kórejština
05. perzština
04. arabčina
03. fínština
02. maďarčina
01. najťažším jazykom akým sa hovorí na tejto planéte je Slovenčina.
A to pre jej gramatickú štruktúru a „mobilitu slov a slovných spojení” ako jediný jazyk sveta má slovenčina 7 pádov. (Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, Inštrumentál a Vokatív), ďalej vybrané slová, a hlavne mäkké a tvrdé „ i, y „ , skloňovanie prídavných mien a slovies, v podstate sa v slovenskom jazyku skloňujú takmer všetky slová.:

Špecifiku tvoria slovesá.:
V slovenčine je sloveso ohybné. Ohýbanie slovies sa nazýva časovanie.

Pri slovese sa rozlišujú v slovenčine gramatické kategórie:

* osoba (prvá osoba jednotného čísla, druhá osoba jednotného čísla, tretia osoba jednotného čísla, prvá osoba množného čísla, druhá osoba množného čísla, tretia osoba množného čísla)
* číslo (jednotné číslo, množné číslo)
* čas (predminulý čas, minulý čas, prítomný čas, budúci čas)
* spôsob (oznamovací spôsob, podmieňovací spôsob, rozkazovací spôsob)
* slovesný rod (činný rod, trpný rod)
* slovesný vid (dokonavý vid, nedokonavý vid)
* slovesná zhoda (zhoda s tvarom nadradeného podstatného mena alebo zámena)
* intencia slovesného deja (sloveso vyžadujúce doplnenie agensom alebo paciensom, sloveso nevyžadujúce doplnenie agensom alebo paciensom)
* trieda
* (slovesný) vzor

ROZDELENIE SLOVIES

plnovýznamové
1. činnostné -pomenúvajú činnosti, úkony
a. predmetové -ich význam si vo vete vyžaduje pripojenie predmetu
b. bezpredmetové -ich význam si nevyžaduje pripojenie predmetu
2. stavové -pomenúvajú stavy, deje, ktoré nepodliehajú vôli

pomocné
-nemajú úplný, samostatný význam, preto sa vo vete spájajú s iným, plnovýznamovým slovom
1. modálne (spôsobové)
- vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, možnosť uskutočniť dej
chcieť, môcť, musieť, vedieť, mať (niečo za povinnosť.), smieť, dať sa
2. fázové
- vyjadrujú fázu, koniec, začiatok deja
začať/ínať, prestať/ávať, z/ostať/ávať
3. limitné
- vyjadrujú blízky začiatok deja
ísť, mať
4. sponové
- fungujú ako spojenie (spona) v mennom prísudku, spájajú sa s plnovýznamovými slovnými druhmi
byť, stať sa
Ako jeden z piatich jazykov máme tri rody.:
Mužský, ženský a stredný

A ako jediný jazyk sveta má vzory prídavných mien, dvojhlásky a spodobovanie, toto nenájdete už v žiadnom inom jazyku na tejto planéte. Toto je len tak na okraj čo sa týka gramatiky slovenského jazyka. Jej gramatika je tak komplikovaná, že akémukoľvek cudzincovi by podľa prepočtov trvalo až 12 rokov kým by sa naučil kompletnú gramatiku a to nehovorím a variabilite slov, viet a slovných spojení vo vetách. Kompletnú gramatiku slovenského jazyka nevie ani jeden jediný človek, preto ju študujú a pripravujú tými vedcov a jazykovedcov, pretože je tak obsiahla a povedal by som, že v niektorých prípadoch až extrémne náročná nato, aby ju bol schopný poňať jeden človek. Slovenský jazyk má presne 465 gramatických výnimiek aj to dokazuje jeho komplikovanosť. Pravidlá slovenského pravopisu prichádzajú len veľmi málo s nejakými úpravami alebo novými pravidlami gramatiky, ale cez to všetko ide o jazyk, ktorý nemá vo svete obdobu, čo sa týka náročnosti na učenie, písanie, počúvanie, hovorenie a čítanie.

Záujem o slovenský jazyk každým dňom rastie ale len málo komu sa podarí dosiahnuť to čomu mi jazykovedci hovoríme: rozprávať čisto spisovne. Náš jazyk je krásny, melodický a preto nemáme problém porozumieť aj ruštine, poľštine, češtine, a iným slovanským jazykom. Ak sa chce cudzinec naučiť písať, čítať, počúvať a hlavne hovoriť po slovensky aspoň tak ako jednoduchý človek, tak v zahraničí sa náš jazyk nenaučí a to platí aj pre nás. Cudzinci ak chcú musia prísť k nám a mi ak sa chceme naučiť inú reč musíme ísť do krajiny kde sa tou rečou ktorú sa učíme.

Mali by sme byť hrdí nato, že rozprávame najťažším jazykom, aký kedy vôbec vznikol, lebo ťažší jazyk už nie je. Jeho gramatická štruktúra je tak komplikovaná, tak prepracovaná do detailov, že s takou dokonalosťou prepracovania sa nestretneme ani v maďarčine, pre mnohých z nás je práve maďarský jazyk ten najťažší, ale to isté tvrdia Maďari o našom jazyku, len s tým rozdielom, že oni sa nemýlia.

S pozdravom prof. Doc. Vladimír Trnka

Orgán Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Jazykového odboru Matice slovenskej a Ústrednej jazykovej rady MK SR.”

14 Responses to Slovenčina je najťažší jazyk na svete (?)

 1. Mišo hovorí:

  Všimol som si, že spomínaný reťazový mail bol už zaevidovaný na hoax.cz.
  http://www.hoax.cz/cze/index.php?action=hoax_detail&id=727&pageDesc=slovencina_-_nejtezsi_jazyk_na_svete

 2. Ioannes hovorí:

  A tzv. novoslovencina, alebo reformovana slovencina je jeden z najlahsich jazykov sveta. Je to umelo upraveny jazyk, ktory je takmer pravidelny. Kto ma zaujme o tento jazyk nech napise na : ioannes@atlas.sk

 3. Ryoko hovorí:

  Prosím nepoznáte niekto nejakú
  doučovateľku japončiny v Košiciach s nie drahou cenou? Ak áno prosím píšte mi na E-mail
  Dakujem

 4. Ryoko hovorí:

  Prosím nepoznáte niekto nejakú
  doučovateľku japončiny v Košiciach s nie drahou cenou? Ak áno prosím píšte mi na E-mail
  Danuliq952@azet.sk
  Dakujem

 5. Mišo hovorí:

  [3] Skúste možno zadať inzerát na Doučovanie & vzdelávanie.

 6. ng hovorí:

  clanok obsahuje enromne vela (aj hrubych) chyb

  neverim, ze ho pisal priamo doc. Trnka

 7. ng hovorí:

  oprava: enormne

 8. češka hovorí:

  tak tento článek je pěkná konina … “A to pre jej gramatickú štruktúru a „mobilitu slov a slovných spojení” ako jediný jazyk sveta má slovenčina 7 pádov.”
  Copak čeština NEMÁ 7 pádů?!?!? Čeština je daleko těžší než slovenština. Můžete si psát co chcete, ale skutečnost nezměníte!

 9. Mišo hovorí:

  Nerozumiem, prečo nazývate koninou článok, keď sa snaží iba vyvrátiť nepravdivé informácie, ktoré sa šírili v reťazovom maile.

  Čítali ste vôbec prvý odstavec článku?

 10. Sim hovorí:

  k tým vzorom prídavných mien si dovolím tvrdiť opak, hoci to nijak nemení nič na veci. Skloňovanie a vzory pre prídavné mená sa dajú nájsť aj v latinčine, keďže je to však mŕtvy jazyk, nemení to nijak situáciu :)

 11. Sim hovorí:

  čeština ťažšia než slovenčina? oh, no tak, prosím vás. A ten článok určite nepísal človek, ktorý študoval slovenčinu. Je tam priveľa chýb typu ‘chýba čiarka’ a podobné.
  Novoslovenčina???

 12. Magda hovorí:

  Opravdu, je to hloupost. I renomovaní jazykovědci jsou za jedno v tom, že nejtěžší jazyk je četina. Má 3 větší množství pravidel pravopisu i gramatiky než Slevenština a opravdu nejvíc výjimek.
  Nehovoříme tu o jazycích různých kmenů, které oužívají desítky, maximálně stovky lidí. Zahrnujeme pouze jazyky, které mají z globálního hlediska mnohem větší rozšíření. I když 10 milionů lidí, kteří česky mluví, je opravdu jen zlomek procenta celkové populace světa, pořád je čeština považována za méně, ale stále rozšířený jazyk.

 13. Petr Jandacek hovorí:

  Slovenske cislice se rymujou!
  Inbox
  x

  Petr Jandacek
  11:32 AM (13 minutes ago)

  Subject: *The RHYME and REASON of Slavic Counting*

  From: *Petr Jandáček*

  Subject:* Jak se slovenské i české číslice rýmujou-*The RHYME and REASON
  of Slavic Counting.

  Prosim vás prohlídněte si toto. Podejte do rukou i jiných, Děkuji vám.

  Petr Jandáček v Los Alamos NM USA

  Dear Slavicists,

  Please note an inclusive diagnostic feature of all Slavic languages & which
  is exclusive of “UNSlavic” Indo-European languages: *Rhyming by 2 of all
  numerals from 1 to infinity*.

  *Fact: *in Czech the numerals *1 & 2 RHYME,*

  *jedn**A** & dv**A**. 3 & 4 **TŘI** & ch**T**i**ŘI** – Rhyme. 5 & 6 p**
  YET** & sh**YE**s**T** Rhyme. 7 & 8 sed**#M** & os**#M ** Rhyme, and 9 &
  10 ** DE**v**ĚT** & **DE**s**ET **Rhyme. In addition to that, some
  Slovenian dialects say sed**AN** for 7, and just to be consistent with the
  rhyme – they ALSO say os**AN** for 8. * (Palatalization* *made the Polish
  word for 5 a bit different from the rhyme with 6, and in modern Russian the
  “d” was dropped in 7. Other palatalizations and/or stresses are present in
  some Slavic languages which on rare occasions make the rhyme a bit
  stretched. These remain but a small anomaly)

  Additionally, I propose that * FIRST* is from * PRST* (finger). (5)*
  PYET*is from
  * PYEsT *(fist) or from roz*PJAT* (finger span) (6) is from S JESHTĚ
  (With Yet more) and 7 is SED*v*EM = Se DVYĚMA (With Two). Thus, I propose
  that Slavic rhyming and etymology indicates that ALL Indo-Europeans
  counted*a priori
  * using the Slavic DUAL NUMBER so useful in weaving of Baskets and Cloth in
  the Stone Age….. and now in computers 101001101.

  Other Indo Europeans still have leximes which* sound* like the original
  Slavic 3,6,7,etc but had* lost the urge to rhyme* their numerals like
  the*ORIGINAL

 14. Mery hovorí:

  Ja si myslim, že toto nie je podstatné riešit. Ved živote sú aj ine a dvoležitejšie veci. Zdravie, rodina, priroda…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>