Najväčším lákadlom ekonómia a právo

ilustračný obrázokAko po minulé obdobia, ani tento rok nie je výnimkou. Medzi absolventmi stredných škôl opäť rezonuje názor, že štúdium ekonomických odborov, práva a humanitných predmetov je tou najlepšou voľbou. Školy s technickým zameraním môžu iba v tichosti závidieť. Zatiaľ čo počet uchádzačov o štúdium ekonomiky, práva a filozofie vysoko prevyšuje kapacity jednotlivých škôl, o niektoré technické fakulty je záujem nižší než sú existujúce možnosti. A to i napriek tomu, že sa medziročne zvyšuje dopyt po absolventoch s technickým vzdelaním. Práve tento smer totiž predstavuje perspektívnu budúcnosť.

Rok čo rok zástupcovia vysokých škôl apelujú na študentov a prízvukujú možnosti uplatnenia. Paradoxne, absolventov zrejme tieto informácie vôbec nezaujímajú. Skôr ich láka vidina dobrého a rýchleho zárobku. A keďže sa už dlhodobo v médiách prezentuje, že najlepšie platení sú právnici, obchodníci, či bankári, niet sa čomu čudovať. Ak by sme si však pred výberom školy urobili obraz o tom, aká je konkurencia na trhu práce, ktoré profesie sú vyhľadávané a aké sú možnosti ďalšieho kariérneho rastu, možno by bol výsledok nášho rozhodnutia iný.

Daná situácia ma prinútila zamyslieť sa nad príčinami. Tak som sa pokúsila vžiť do mysle študentov. Po chvíľke rozmýšľania ma napadlo, že odpoveď je vcelku jednoduchá. Ak by totiž študenti uvažovali rovnakým spôsobom ako som začala rozmýšľať ja, potom by sa pri rozhodovaní riadili pravidlom najmenšieho odporu. Čo to znamená? Znamená to len toľko, že dnes je na trhu práce taký chaos, že je úplne jedno akú školu máte vyštudovanú. Dôležité je, aby ste vôbec nejakú mali. Veď je celkom bežné, že absolventi chemickej, strojníckej alebo stavebnej fakulty pracujú v banke, telekomunikáciách či administratíve. Tak prečo študovať techniku, ktorá je nesporne náročnejšia než napríklad humanitné vedy? Väčšina technicky zameraných fakúlt ani neposkytuje diaľkové štúdium, práve z dôvodu náročnosti jednotlivých predmetov. Motivácia sa teda kamsi vytráca. A pritom, sa verejne upozorňuje na problém vytrvalého memorovania vo výučbe, ktoré je charakteristické práve pre smery humanitné a ekonomické. Absolventi pomaly abstrahujú od logického myslenia. Vedomosti získané počas prednášok mnohí nedokážu využiť, analyzovať a následne vyhodnotiť. Potom absolvovanie skúšok je len odrapkaním existujúcej teórie bez akejkoľvek vlastnej úvahy. Iste, popísané problémy súvisia so stavom a fungovaním nášho školstva. Neefektívna, málo kvalitná výučba však ovplyvňuje dianie na poli práce.

Spoločnosti dnes majú záujem o hotového človeka. Investícia do zaškolenia, rekvalifikácie, ďalšieho vzdelávania predstavuje pre firmy nemalú položku. Dôležité sú nadobudnuté skúsenosti, jazykové a počítačové schopnosti a odborné vedomosti uchádzača. Nikoho nezaujíma aký diplom držíte v ruke. Podstatné je, aby ste boli pre spoločnosť prospešný. Medzi zamestnávateľmi sú názory na vysokoškolské štúdium skôr nelichotivého charakteru. Prispieva k tomu i fakt, že na Slovensku chýba systém hodnotenia kvality vysokých škôl. Absolventi rôznych univerzít, sa tak ocitnú v jednom vreci.

Pri rozhodovaní teda naďalej víťazí ekonomika a právo, i keď tento rok im na chrbát dýchajú filozofické fakulty. Zostáva už len veriť, že po úspešnom ukončení štúdia nájde väčšina absolventov uplatnenie podľa svojich predstáv. Manažérom, riaditeľom či členom top manažmentu predsa môže byť len zlomok pracujúcich. Na ostané, odborné pozície, ktoré dláždia cestu do vyššej spoločnosti, sú potrebné patričné vedomosti a skúsenosti. Prečo o tom, píšem? Lebo v reálnom živote pracujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia na pozíciách určených pre absolventov stredných škôl. Sekretárky, asistentky, odborní referenti, administratívni pracovníci – mnohí z nich sa môžu pýšiť diplomom. Zdá sa, že význam a poslanie slovenského vysokoškolského štúdia pomaly uniká.

One Response to Najväčším lákadlom ekonómia a právo

  1. xube hovorí:

    Zmysel vysokých škôl unikol už pekne dávno. Je to pekný podvod. Jedine čo to drží pri živote je mediálna dogma a “ľudový” trend mať z dieťaťa otitulovaného “génia”. Bohužiaľ z môjho pohľadu a skúsenosti – na školu chodíme preto lebo sa nám nechce pracovať, štát to platí, tak prečo to neskúsim, mama a otec chcú… Vláda by mala ešte pritlačiť a spoplatníť VŠ a viacej dbať na odbornú výuku na SŠ. VŠ začínaju byť prežitok a strácajú na hodnote. Bol som na jednej a radšej som odišiel, lebo mi prišlo nevoľno aké telce sa idú hrať na Mgr a umelcov. Čerešničkou na torte boli “páni” a “panie” profesorky.

    Týmto všetkým dobre radím zvážiť pre a proti. Sledujte dopyt práce na profesia.sk a viac sa zaoberajte dianim vo svete ako tým, čo Vám nahovoril polosenilný učiteľ na škole.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>