Ružová budúcnosť vďaka chémii a matematike

chémiaAni vás chémia nebaví, matematike vôbec nerozumiete a o fyzike radšej nechcete ani počuť? Nuž potom sa budete musieť pri hľadaní zamestania zmieriť s vyššou konkurenciou. Absolventov študijných odborov v oblasti ekonómie, práva alebo filozofie totiž každoročne pribúda, kým strojári, stavbári, chemici a elektrotechnici sú na trhu práce nedostatkovým „tovarom” .

Continue reading

Povinnosť uhrádzať školné na verejných VŠ

Študenti prijatí na vysokoškolské štúdium pred 1. septembrom 2007 platia školné len v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. Upozorňujeme však na to, že v celkovej dĺžke štúdia sa zohľadňuje aj predchádzajúce štúdium v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania, ako aj súbežné štúdium viacerých študijných programov. Ak takýto študent študuje v jednom akademickom roku vo viacerých študijných programoch, započítava sa mu každé štúdium osobitne. Napríklad, ak študent študuje v jednom akademickom roku dva bakalárske študijné programy, po jednom roku štúdia bude jeho celková dĺžka štúdia dva roky. Continue reading

Štúdium na VŠ môže vyjsť draho

peniazeNielen externisti, ale aj denní študenti slovenských verejných škôl budú od septembra platiť školné. Hoci sa to mnohým nepáči, stanovisko Ministerstva školstva je nekompromisné. Každý, kto prekročí štandardnú dĺžku štúdia alebo sa rozhodne študovať súbežne na dvoch školách, bude musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Continue reading