Monthly Archives: Máj 2008

Povinnosť uhrádzať školné na verejných VŠ

Študenti prijatí na vysokoškolské štúdium pred 1. septembrom 2007 platia školné len v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. Upozorňujeme však na to, že v celkovej dĺžke štúdia sa zohľadňuje aj predchádzajúce štúdium v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania, ako aj súbežné štúdium viacerých študijných programov. Ak takýto študent študuje v jednom akademickom roku vo viacerých študijných [...]

Štúdium na VŠ môže vyjsť draho

Nielen externisti, ale aj denní študenti slovenských verejných škôl budú od septembra platiť školné. Hoci sa to mnohým nepáči, stanovisko Ministerstva školstva je nekompromisné. Každý, kto prekročí štandardnú dĺžku štúdia alebo sa rozhodne študovať súbežne na dvoch školách, bude musieť siahnuť hlbšie do vrecka.

Ako vyzerá normostrana

Určite sa mnohí z vás stretli pri písaní rôznych prác či prekladoch s pojmom “normostrana”. Čo to vlastne je? Aký má rozsah a usporiadanie? Výstižne a v krátkosti to opisuje Alexandra Pavelková v svojom článku Čo je normostrana? Krátke info sa nachádza aj na Wikipédii.