Monthly Archives: Február 2008

Študovať zadarmo alebo…

Spoplatnenie denného vysokoškolského štúdia mnohí vnímajú ako negatívny krok. Oponuje sa najmä existenciou skupiny sociálne slabších občanov, pre ktorých by zavedenie školného prakticky znamenalo zatarasenie cesty k vzdelaniu, a tým k možnosti nájsť si dobre platenú prácu. Na vzdelanie by mal mať predsa nárok každý bez rozdielu.

Plagiátorstvo na školách

Dnes, keď sa na človeka valí kvantum informácií z každej strany, je omnoho jednoduchšie „napísať” referát, či semestrálnu prácu. Výhody internetu umožnia skrátiť trápenie študenta na niekoľko hodín. Pobyt v knižnici, štúdium literatúry, či konzultácie sa už dávno nenosia. Bohužiaľ, uľahčený prístup k informáciám mnohí nevyužívajú, ale zneužívajú. Opisovanie, kopírovanie myšlienok, „požičiavanie” si nápadov, patrí [...]