Učenie alebo ako na to – 2. časť

ilustračný obrázokPoznáme rôzne spôsoby učenia. Najbežnejší spôsob učenia je učenie individuálne a potichu. Má svoje nesporné výhody v tom, že je ekonomické a rýchlejšie. Niekedy je ale výhodné učiť sa nahlas. Predovšetkým pri učení sa cudzích jazykov, kedy si cvičíme hlavne výslovnosť a sluchové rozlišovanie hlások. Rovnako sa dá tento typ učenia dobre využiť v momente, kedy potrebujeme prekonať únavu. Osvedčuje sa tiež ako dobré rétorické cvičenie pre neistých, ktorí si tým zdokonaľujú svoje vyjadrovacie schopnosti.

Skupinové učenie má zasa význam pri záverečnom opakovaní učiva a vzájomnom skúšaní sa. Všetci pritom prispievate rovnako k opakovaniu a vybaveniu si učiva. Tým, že sa vzájomne počúvate, môžete sa dopĺňať a opravovať. Tento typ je vhodný najmä pri učení sa predmetov ako matematika, fyzika, chémia a pod. Niekedy ste pri učení postavení pred otázku, či sa učiť po častiach alebo vcelku. Obidva spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody. Učenie po častiach je vhodné najmä pri dlhších textoch. Pri takomto učení nestratíte záujem a súčasne máte vedomie istého napredovania. Nevýhodou je, že nemáte vytvorené pamäťové spojenia medzi časťami učebnej látky. Pri odpovedi sa vtedy môže stať, že sa náhle zaseknete a neviete ako ďalej pokračovať. Poradiť si však môžete tým, že učenie po častiach skombinujete s celkovým záverečným opakovaním. Učenie vcelku je učenie sa celého textu naraz, napr. v učebnici pod jedným nadpisom alebo celej učebnej látky, z ktorej sa máme pripraviť. Jeho prednosťou je, že dáva možnosť trvalejšieho zapamätania si súvislostí a núti nás použiť viac logickú ako mechanickú pamäť. Nevýhodné je pre príliš dlhé texty, najmä ak sa ich máme naučiť doslovne, ale aj pre náročné učivo, ktoré je lepšie si rozdeliť na logické časti. Pri textoch s rozličnými ťažkými definíciami a zložitými poučkami potom pre niekoľko riadkov opakujeme celý text. Uprednostniť jeden zo spôsobov učenia nám nemusí vždy vyhovovať, preto využívajme možnosť ich kombinovania.

Čítanie – základ vzdelania

Keď sa chceme učivo rýchlo a dobre naučiť, musíme si utvoriť správne návyky čítania. Znamená to hlavne zvládnuť rýchlosť a osvojiť si vhodný postup čítania. Ak pri čítaní chceme využiť rezervy, tak sa nám to môže podariť najmä v rýchlosti. Čítanie najviac spomaľuje, ak si text nahlas čítame alebo sledujeme zrakom každú slabiku alebo slovo. Podobne pôsobí na rýchlosť aj časté vracanie sa pohľadom k už prečítaným slovám. Význam to má vtedy, keď potrebujeme dobre porozumieť textu. Náš výkon v čítaní sa zvýši, ak sa naučíme obsiahnuť jedným pohľadom naraz celé slovné skupiny.
Záujemcovia, ktorí absolvovali kurzy rýchleho čítania dokázali zvýšiť svoje tempo niekedy viac ako o polovicu a zlepšili si aj zapamätanie prečítaného.
Utvoriť si správny návyk čítania znamená aj naučiť sa postup, pri ktorom sa najskôr oboznamujeme s obsahom a náročnosťou neznámeho textu a získavame o ňom prehľad. Ak ho už ale poznáme z predchádzajúcich hodín či prednášok, môžeme priamo prejsť, aj bez predošlého orientačného čítania, k informatívnemu čítaniu. V jeho priebehu súvisle prečítame celý text, pričom môžeme dobre využiť spôsobilosť rýchleho čítania. Usilujeme sa získať všeobecné informácie a nevenujeme pozornosť podrobnostiam. Teraz sme pripravení začať analyzovať obsah, orientovať sa na jeho podstatné časti a logicky mu porozumieť. Zodpovedá tomu selektívne čiže výberové čítanie, pri ktorom už využívame techniku podčiarkovania a robenia si poznámok a výpiskov.
V škole nás síce učili čítať, ale málokto vie čítať dobre. Strávite hodiny a hodiny nad odbornou knihou a potom aj tak neviete o čom bola. Keď musíte toho prečítať skutočne veľa za pomerne krátky čas, oceníte techniku rýchleho čítania. Princíp rýchleho čítania je nasledovný:

 • uvedomte si, že nemusíte prečítať všetko v texte, aby ste všetkému porozumeli
 • určite si, čo si chcete z daného textu odniesť
 • čítajte všetko – reklamy, časopisy, názvy obchodov, …
 • prestaňte si predstavovať, ako znejú slová, nečítate nahlas, šeptom, ani pohybom pier
 • čítajte obsah a niektoré pasáže vynechajte
 • na začiatku každého odstavca sa rozhodnite, či ho budete čítať
 • majte pri sebe zápisník, do ktorého si píšte heslovito poznámky očíslované podľa strán
 • trénujte si pamäť

Schopnosť čítať rýchlo sa sáva trvalou. Ak si raz určíte systém, podľa ktorého budete postupovať, budete čítať rýchlo stále. Stane sa to akýmsi zvykom. Už sa nebudete musieť toľko sústrediť. Súčasne sa môže zmeniť aj váš celkový prístup k učeniu. Budete si vedomý čo môžete vypustiť a čomu sa venovať do hĺbky. Opakovane sa stretnete s informáciami. Budete si ich ľahšie a hlavne dlhšie pamätať a získate celkový rozhľad.

Načo sú nám poznámky

Kto sa chce učebnú látku efektívne naučiť, bez aktívneho prístupu k jej spracovaniu sa nezaobíde. Prostriedkom, ktorý nám pritom dobre pomôže, je podčiarkovanie a robenie si výpiskov. Oceníme ho najmä pri myšlienkovom spoznávaní a logickom porozumení textu ako aj pri opakovaní, ktorého čas sa tým skráti. Podčiarkovanie pomáha zvýrazniť podstatné časti textu, ktoré sú dôležité pre pochopenie učiva a jeho logické zapamätanie. V niektorých prípadoch môžeme použiť aj farebné podčiarkovanie, ktoré ešte podrobnejšie rozlišuje časti učiva. Výhodné je najmä pri záverečnom opakovaní alebo príprave na maturitné skúšky. Odporúča sa aj žiakom s vyhranene vizuálnym typom pamäti. Pri učení nám tiež pomôže robenie si poznámok. Väčšinou tak zaznamenávame doplňujúce fakty, heslovité výpisky či vlastné formulácie. Najnevhodnejšou prípravou na skúšku je príprava z konspektu inej osoby.

Opakovanie je matka múdrosti

V živote je veľa činností, ktoré musíte opakovať, aby ste dosiahli želateľný výsledok. Aj pri učení, keď si učivo opakujete, viete ho lepšie zvládnuť. Učivo, ktoré sa naučíme, najrýchlejšie zabudneme do troch dní. Možnosť, aj keď málo využívaná, ako predísť zbytočnému zabúdaniu, je učenie sa podľa zásady z dneška na zajtra. Jej podstatou je, že prvýkrát opakujeme učivo v ten istý deň, keď bolo odprednášané a máme ho ešte v čerstvej pamäti. Druhýkrát si ho opakujeme v deň pred hodinou, kedy si vlastne len utvrdíme, čo sme sa už predtým naučili. Takto dosiahneme, že osvojené učivo je trvalejšie a vyžaduje často menej opakovaní. Osobitnou príležitosťou “opakovania”, ktorej sa v škole nevyhneme, je reprodukcia učiva pri odpovedi. Väčšinou ju prežívame v rôznom očakávaní a možno práve preto si z nej veľa pamätáme. Jej priebeh s tým, čo sme vedeli, čo sme zabudli alebo kde sme sa pomýlili, nám napovedá, čo si máme zopakovať a doučiť sa.

Pamäť a učenie

Dôkladne prepracovaná technika učenia ešte nie je zárukou úspechu. Výkon ovplyvňuje mnoho faktorov. Jedným z nich je i pamäť. Niekto sa ľahko učí pri televízore, či rádiu. Niekto sa učí skôr ráno, iný v noci. Podaktorí musia pri učení chodiť, iní sa musia učiť nahlas, aby bol schopní svoje vedomosti reprodukovať. Zlozvyky i dobré zvyky sa však dajú naučiť. Vyžaduje si to veľa tréningu a úsilia, ale nie je to nemožné.

Ak si vyhradíme denne presný čas a miesto na učenie, bude sa nám postupne učiť ľahšie. Pamäť si bude jednoduchšie vybavovať, čo ste predtým do nej uložili. Celkovo sa predpokladá, že aby ste získali 80% hodnotenie, musíte vynaložiť 20% úsilie. Na zvyšných 20% hodnotenia potrebujete už 80% úsilia. To neznamená, že by ste sa mali uspokojiť s 80% hodnotením a znižovať svoj výkon. Nároky na seba s svoju pamäť treba postupne zvyšovať. Pamäť sa správa podobne, ako ohodnotenie. Podľa vedeckých výskumov, po prvom naučení zabudne človek až 80% látky. To, čo si zapamätáte sa uloží pevne. Po ďalšom naučení si vybavujete už 80% látky. A po opätovnom prečítaní je uložených plných 100%

2 Responses to Učenie alebo ako na to – 2. časť

 1. Dena hovorí:

  Ja sa rada ucim pri hudbe mozno je to divne ale uci sa mi lepsie ako potichu pretoze sa musim sustredit len na tu latku a tak mi to nikdy nevydrzalo dlhsie nez 10 min. a ked si zapnem hudbu precitam zopakujem zaspievam ja wem je to hovadina a nikto to nechapem ale je to lepsie pre mna

 2. baef hovorí:

  Ja sa dobre neučím,aj ked toto všetko robim

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>