Test z matematiky – 7. ročník

Správne odpovede nájdete na konci testu.

1. Ktoré číslo musíme odčítať od 250, aby výsledné číslo bolo osemnásobkom čísla 25

a) 175
b) 150
c) 100
d) 50

2. Od čísla 42 odčítame osemkrát za sebou číslo 8 a štyrikrát za sebou číslo 16. Aké číslo musíme ešte odčítať,aby bolo výsledné číslo -100

a) 18
b) 16
c) 14
d) 12

3. Vypočítajte: 4×5 min+1800 s – 4×10 min

a) 5 min
b) 10 min
c) 15 min
d) 720 s

4. Vypočítajte: (45-25)-(25-45)+(45+25)+(25-45)

a) 100
b) 90
c) 80
d) 70

5. Zahraničného zájazdu sa zúčastnilo 42 žien, 36 mužov a 62 detí. Vypočítajte, koľko % z celkového počtu učastníkov tvorili ženy

a) 28%
b) 30%
c) 32%
d) 35%

6. Určte riešenie nasledujúcej rovnice: 2,5(4x-2)-1,5(4x-2)=0,5(4x+8)

a) x=4
b) x=3
c) x=2
d) x=1

7. V rovnoramennom trojuholníku sú dve zhodné ramená a tretia strana sa nazýva

a) odvesna
b) prepona
c) základ
d) základňa

8. Osi všetkých troch uhlov trojuholníka sa pretínajú v jedinom bode. Tento bod je stredom

a) kruhu
b) kružnice
c) kružnice opísanej trojuholníku
d) kružnice vpísanej trojuholníku

9. Obvod trojuholníka vypočítame podľa vzťahu

a) O= a+b+c
b) O= a+b+c+d
c) O= a x b x c
d) O= a x b
10. Vypočítajte štvornásobok rozdielu siedmich dvanástin a štyroch devätín

a) sedem dvanástin
b) pät dvanástin
c) sedem devätín
d) pät devätín

11. Jana prečítala za 2,4 hodiny 0,4 knihy. Za ako dlho pri rovankej rýchlosti čítania prečíta Jana celú knihu

a) za 5,6 hodiny
b) za 5,8 hodiny
c) za 6 hodin
d) za 6,2 hodiny

_________________________________________________
Výsledky: 1d, 2c, 3b, 4b, 5b, 6b, 7d, 8d, 9a, 10d, 11c

One Response to Test z matematiky – 7. ročník

  1. dana hovorí:

    opísaná aj vpísaná kružnica patria do učiva 8. ročníka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>