Motivácia na vyučovaní

ilustračný obrázokKeď som začala navštevovať gymnázium patrila som medzi žiakov s lepším priemerom. Až na nemecký jazyk som nemala problém so žiadnym predmetom. Nemčina mi však každoročne kazila priemer na vysvedčení. Nebolo to preto, že by som sa nedokázala naučiť gramatiku alebo predpísané slovíčka. Príčinou bola strata motivácie. Stačilo jedno negatívne vyjadrenie zo strany učiteľa a nemecký jazyk sa mi znepáčil. Odmietala som sa pripravovať na hodiny, zásadne som komunikovala iba slovenčine, čo učiteľku privádzalo do zúrivosti. Hoci si dnes uvedomujem, že môj postoj nebol správny, vtedy sa mi moje správanie zdalo primerané. Negatívny pocit, ktorý vo mne ostal, ma obral o možnosť naučiť sa druhý svetový jazyk. Minimálne na trhu práce by moja hodnota bola vyššia. To si však uvedomujem vo veku, kedy už učenie nie je také jednoduché.

Kde sa stala chyba?

Učenie a vyučovanie sú úspešné len vtedy, ak učiteľ, ale i žiak pozná a rešpektuje základné pravidlá učenia. Keďže učenie je aktívny proces, nemôže existovať bez psychickej aktivity žiaka. Aj Gage a Berlinger (1986) prišli nato, že medzi žiakmi s dobrými známkami sú aj takí, ktorí majú relatívne nízke schopnosti. Dokonca zistili, že samotná inteligencia (IQ) ovplyvňuje školské známky iba na 20%. Čo teda tvorí zvyšných 80 %, aké činitele sa na školských výsledkoch podieľajú takým významným podielom? Jedným z najvýraznejších vplyvov je práve motivácia. Výskumy potvrdili, že žiaci s rovnakou inteligenciou majú preto odlišné známky, lebo je za ich výkonom ukrytý rozdielny stupeň ich motivácie. Preto vznikli akési odporúčania, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu motivácie k učeniu.

Povedzte žiakom presne, čo majú dosiahnuť

Ak študent vie, čo sa od neho očakáva, aké sú ciele zadanej úlohy, je pri riešení úspešnejší. Aj vám sa bude so žiakmi lepšie spolupracovať pokiaľ budú poznať vaše požiadavky. Jasne zadefinované pravidlá hry sú základom dobrého vzťahu medzi učiteľom a jeho študentami.

Pochváľte žiakov

Každému dobre padne ak je jeho úsilie pozitívne ohodnotené. Pochvala však nesmie byť príliš frekventovaná, lebo jej časté používanie môže zrušiť motivačný účinok. Za efektívnu pochvalu považujeme pochvalu, ktorá

 

 • je dávaná špecificky
 • odmeňuje dosiahnutie zadaného kritéria
 • informuje žiaka o hodnote jeho výkonu
 • dáva žiakovi prehľad o jeho schopnostiach
 • pripisuje úspech úsiliu a schopnostiam žiaka
So známkami narábajte opatrne

Výsledky testov a známky majú veľkú motivačnú silu – pomocou nich totiž môžu žiaci získať sociálne uznanie. Preto písanie testov, resp. známkovanie vplýva na motiváciu k učeniu. Hlavná kritika voči známkam a testom je vedená v tom zmysle, že žiak sa učí iba v podmienkach, kde za svoj výkon dostáva známku ale mimo rámca týchto podmienok sa nemusí chcieť učiť (Maehr, 1976, podľa Gagea a Berlinera, 1986). Napriek tejto výhrade, prevažuje hodnotenie známkovania ako užitočného motivačného prostriedku. Ak teda učiteľ použije test alebo známku, aby žiaka informoval a nie aby ho trestal, ak využíva známkovanie na to, aby sa žiak dozvedel, čo už zvládol a čo ešte nie, a nie ako prostriedok na porovnanie s inými – potom možno hodnotenie pomocou známok využiť ako veľmi užitočný motivačný prostriedok.

Vzbuďte zvedavosť a záujem

Využitím rôznych hier a simulácií podporíte u žiakov súťaživosť a záujem. Neočakávané, prekvapujúce, protikladné podnety zase vzbudzujú zvedavosť. Ak vyučovanie prebieha vždy rovnako a zovšednie mal by sa učiteľ pokúsiť použiť niečo neočakávané.

Znížte prípadné nepríjemné následky účasti na vyučovaní
 • strata sebaúcty, ak napríklad nejakú myšlienku žiak nepochopí alebo nejakú úlohu nerieši správne
 • fyzické nepohodlie (dlhé sedenie na stoličke, čítať niečo z tabule z veľkej diaľky,..)
 • písanie test z látky, ktorá nebola predpísaná
 • situácie, keď učiteľ na prosbu žiakov nereaguje
 • postupovanie s látkou príliš rýchlo
 • porovnávanie jednotlivcov s najlepšími
 • preraďovanie do skupiny slabších žiakov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>